Faktoring


Skróć cykl rotacji należności i popraw bieżącą płynność swojego przedsiębiorstwa. Doradca Kancelarii Optimum przeanalizuje Twoje potrzeby i zaproponuje najlepszego dla Twojej firmy faktora.

Faktoring to wykup przed tzw. faktora, czyli podmiot świadczący tę usługę, nieprzeterminowanych wierzytelności Twojej firmy z tytułu dostaw czy usług. W ramach faktoringu Twój biznes może także liczyć na inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń lub pomoc w egzekwowaniu zaległych należności. Dzięki tej usłudze możesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem niewypłacalności klientów. Pomożemy dobrać dla Ciebie najlepszą opcję.

Zapytaj o ofertę